usługi ciesielskie

Rodzaje więżby

O więźbie dachowej możemy mówić właściwie tylko w przypadku dachów spadzistych i kolebkowych. Rodzaj zastosowanej więźby zależy przede wszystkim od rozpiętości dachu ale także od obciążeń jakie mają być przenoszone. Wpływają na nie przede wszystkim: ciężar pokrycia dachu kąt nachylenia a także strefa wiatrowa i śniegowa w której usytuowany ma być projektowany budynek. Rozróżniamy pięć typów więźby dachowej których nazwy pochodzą od elementów użytych do ich konstrukcji. Każdy z nich niezależnie od zastosowanego ustroju łączy się z murem za pomocą murłat - belek o najczęściej kwadratowym przekroju łączonych z wieńcem za pomocą stalowych kotew. Murłaty są elementem przenoszącym obciążenia (zarówno pionowe jak i poziome) z więźby na ściany nośne budynku.

Krokwiowa

 

Więźba krokwiowa to najprostsza z możliwych konstrukcji. Stosowana dla budynków o szerokości do 7 5 m jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym. Składa się z krokwi opartych o siebie parami w kalenicy i na murłatach. W celu osiągnięcia większej sztywności konstrukcji krokwie w tym systemie z reguły łączy się tzw. wiatrownicami - taśmami z blachy bądź łatami drewnianymi przebiegającymi ukośnie w płaszczyźnie połaci dachu i łączącymi poszczególne krokwie. Krokwie mogą mieć długość do 4 5 m przy ciężkim poszyciu (np. dachówka) lub 5 m przy zastosowaniu poszycia lekkiego (np. gont bitumiczny).

Krokwiowo-jętkowa

Więźba krokwiowo-jętkowa to ustrój stosowany przy rozpiętościach 7-9 m. Różni się od systemu krokwiowego tym że każda para krokwi jest w nim rozparta i usztywniona poziomym elementem ściskanym - jętką. Umieszcza się ją w 2/3 długości krokwi licząc od dolnego jej oparcia. W przypadku użytkowego poddasza jętka musi się znaleźć na wysokości co najmniej 2 5 m.

Płatwiowa

Więźba płatwiowa jest konstrukcją stosowaną gdy rozpiętość dachu mieści się w granicach 9-11 m. Krokwie są tu oparte na murłatach i płatwiach. Są to poziome belki ułożone równolegle do kalenicy dachu najczęściej w około dwóch trzecich rozpiętości krokwi i podparte słupami.

Płatwiowo-kleszczowa

Więźba płatwiowo-kleszczowa to bardziej nowoczesna konstrukcja dachu stosowana gdy rozpiętość dachu przekracza 11 m. Krokwie podparte są ścianami stolcowymi składającymi się z płatwi podpartych słupami. Całość konstrukcji usztywniają poziomo kleszcze - podwójne poziome belki (rozciągane) które obejmują końce słupów z opartymi na nich krokwiami. Kleszcze umieszczane co trzecia lub czwarta krokiew tworzą tak zwane wiązary główne (pełne). W wiązarach pośrednich (pustych) krokwie opierają się tylko na murłatach i płatwiach. Konstrukcja ta jest bardzo pracochłonna i wymaga zastosowania ścianek kolankowych jeśli poddasze ma być użytkowe.

Kratownicowa

Stosowana z reguły przy rozpiętości powyżej 12 m. Zamiast tradycyjnych krokwi płatwi słupów itp. są tu stosowane wiązary kratowe (kratownice). Najczęściej wykonuje się je z desek łączonych przy pomocy płytek gwoździowanych. Wiązary takie mogą być zarówno prefabrykowane jak i wykonywane na placu budowy. Zaletą takiego rozwiązania jest duża oszczędność drewna i możliwość przekrycia naprawdę dużych rozpiętości. Wadą - niemożność wykorzystania poddasza do celów użytkowych.


Tekst pochodzi z poradnika "Jak budować" (fragment rozdziału poświęconego konstrukcji i pokryciu dachu) dołączanego do projektów zakupionych w Pracowni Projektowej Archipelag.

 

 

Copyright © 2009